Vrouw geweest, blind geworden, toekomst zien

Metamorphosen Boek III r 316-339
door Ovidius
vertaald door M. d’Hane-Scheltema

Let op: Zeus heet Jupiter in deze uit het Latijn vertaalde tekst en Hera heet Juno.
Jupiter en Juno in debat over het liefdesgenot bij vrouwen.
Als Tiresias - een man die ooit vrouw was geweest - uitsluitsel moet geven
en Jupiter in het gelijk stelt, wordt hij door Juno met blindheid gestraft,
daarna door Jupiter met helderziendheid getroost.

Toen dit gebeurde op aarde, alles door het lot beschikt,
en Bacchus na zijn twee geboorten veilig in de wieg lag,
heeft Jupiter een keer - zo zegt men - vrolijk door de nectar
zijn zware taken even opgeschort en heel ontspannen
met Juno gekkigheid gemaakt en iets geroepen van: 320
'Bij jullie is de lust in liefde groter dan bij mannen.'
Zij roept van niet, en dan besluiten zij Tiresias
te vragen wat hij vindt: die kende beide soorten liefde.

Want ooit had hij twee grote slangen, die in 't bladergroen
lagen te paren, met zijn stok een harde stoot gegeven, 325
was toen - heel wonderlijk - van man in vrouw veranderd en
had zeven jaren zo geleefd. Toen hij acht herfsten later
dezelfde slangen terugzag, riep hij: 'Als één slag kan maken
dat hij die slaat door jullie in zijn tegendeel verandert,
nou dan sla ik maar opnieuw ...' en met een forse stokslag tegen 330
die beide slangen kreeg hij weer zijn vroeger mannenlichaam.

Hij nu, als scheidsman aangetrokken in dat schertsdebat,
geeft Jupiter gelijk en dat heeft Juno diep gestoken
aldus vertelt men - , meer dan bij zo'n grapje past: zij heeft
de ogen van haar rechter afgestraft met eeuwig duister. 335

De godenvader echter - want geen godheid kan de daden
van andere goden nog herroepen - liet hem in zijn blindheid
de toekomst zien en heeft door deze eer zijn straf verzacht.