Het lot van Herakles

Bron: diverse websites - oa wikipedia.


Net als Tiberias komt ook de meest geliefde held van de Grieken, Herakles (Hercules), uit de stadstaat Thebe.

Desgevraagd 'ziet' Tiresias al bij de zwangerschap dat Zeus de vader is van Herakles (en niet koning Amfytrion).
De jongen krijgt pas later zijn naam Herakles, het is een samenstelling van 'Ἥρα en κλέος, 'Hera's trots' of 'roemrijk door Hera'.
Ondanks die slijmerige naam blijft Hera woest op het overspel van Zeus.
Herakles wordt zijn hele leven tegengewerkt door Hera.
Bij zijn dood wordt Herakles een god en wordt hij - dus - onsterfelijk.
Herakles zal zijn hele leven last hebben van de wraakzucht van Hera.

Herakles werd op een dag door toedoen van godin Hera door waanzin getroffen, hij vermoordt zijn kinderen.
Als boetedoening moet hij 10 (later 12) opdrachten voor de koning van Mykene uitvoeren.

De 12 heldendaden van Herakles:

1: het doden van de LEEUW van Nemea (Nemea is een gebied gelegen tussen Argos en Korinthe).
2: Het doden van de Hydra van Lerna, de veelkoppige SLANG die in een moeras bij Argos (op de Peloponnesos) leefde. Zodra er een kop werd afgeslagen, groeiden er twee nieuwe aan.
3: Het vangen van een aan de godin Artemis gewijde HINDE, de Hinde van Keryneia.
4: Het vangen van het Erymanthische ZWIJN, dat het gebied rondom de berg Erymanthos onveilig maakte
5: Het schoonmaken van de stallen van Augias, een koning in Elis. Deze koning had 3000 RUNDEREN, waarvan de mest zich 30 jaar lang had opgehoopt in een stal.
6: Het verjagen van de Stymphalische VOGELS. Deze leefden bij het Stymphalosmeer in Arkadië. De vogels hadden een bronzen bek, vleugels en klauwen. Ze aten mensenvlees en konden hun veren als pijlen afschieten.
7: De STIER van Kreta ophalen en overbrengen naar het vasteland.
8: Herakles moest de vleesetende PAARDEN halen van Diomedes, een vorst in Thrakië die de paarden voedde met (mensen)vlees van zijn nietsvermoedende gasten.
9: Als negende opdracht moest Herakles de kostbare GORDEL halen van Hippolyte, de koningin van de Amazonen.
10: In zijn tiende werk moest Herakles de kudde van Geryones stelen
11: Als elfde werk moest Herakles de gouden APPELS van de Hesperiden roven. De Hesperiden waren volgens sommige bronnen dochters van Atlas.
12: Het laatste werk was het ontvoeren van de driekoppige HELLEHOND Cerberus uit de onderwereld.