Het lot van koning Pentheus


Met Narcissus' dood is de voorspelling van Tiresias (zie vs.348) uitgekomen.
Als de waarzegger ook de komst van een nieuwe godheid, Bacchus (zie vs .310-31 ), aankondigt,
lacht Thebe's koning Pentheus hem uit.

"Toen dit bekend werd, is terecht Tiresias' faam als ziener
gegroeid; in Griekse steden steeg zijn naam nu hemelhoog;
maar Pentheus, Thebe's koning, geen vereerder van de goden,
minacht als enige de oude ziener, en hij lacht
om diens profetenwoord, wijst op zijn blindheid en het nadeel
van niets meer zien ... De ander schudt het grijsbehaarde hoofd
en zegt: 'Wat zou u zelf gelukkig zijn, als ook uw ooglicht
verduisterd was en u de Bacchusfeesten niet kon zien!

De dag zal immers komen - en ik zeg u, hij komt snel -
waarop de nieuwe god, Semele's zoon, zich hier vertoont. 520

Als u hem, Bacchus, niet met tempeldiensten wilt vereren,
zult u, uiteengescheurd in duizend stukken, heel dit bos
met bloed besmeuren, én uw moeder én uw moeders zusters!
Zo zal het gaan, want nooit zult u die god eerbiedigen,
nee, eerder klagen dat mijn blindheid al te goed gezien heeft.'

Maar bij die laatste zin heeft Pentheus hem al weggejaagd."

Uit: Metamorphosen Boek III vs 511-526 (ca 1 n.Chr.)
Door: Ovidius
Vertaald door: M. d’Hane-Scheltema