Het lot van Narcissus

Metamorphosen Boek III vs 340-350
door Ovidius
vertaald door M. d’Hane-Scheltema


Tiresias voorspelt het lot van Narcissus

Hij trok, vermaard in heel Boeotië, van stad naar stad en 340
sprak feilloos op verzoek der mensen zijn voorspellingen.
De eerste die de waarheid van zijn zienerswoord beproefde,
was waternimf Liriope, die ooit omarmd was door
de bochtige Cephisusstroom; hij had haar in zijn water
gevangen en verkracht. De schone nimf, zwanger geraakt,
baarde een kind op wie ook toen al iedereen verliefd werd.
Zij noemde het Narcissus en ze vroeg Tiresias
of het lang leven zou en 'n rijpe ouderdom bereiken.
'Zolang hij niet zichzelf kent,' zo voorspelde de profeet.
Vrij lang leek dit een onbestemde uitspraak, tot de afloop
zijn vreemde passie en zijn sterven-haar bevestigde. 350