Kreon gewaarschuwd

Tiresias waarschuwt koning Kreon


'Teiresias,' zei Kreon. 'Wat brengt je hier? Heb je nieuws te vertellen?'
'Zeker,' zei de ziener, 'en het is slecht nieuws. Heel slecht nieuws!'
Kreon schrok. 'Vertel op!'

En Teiresias vertelde.
Hij had vogels horen krijsen, zo luid en verward dat het iets moest betekenen.
Hij had aan de goden wil¬len offeren om hen te raadplegen,
maar het offer wilde niet bran¬den.
Teiresias voelde geen hitte van vlammen.
Hij hoorde alleen maar het sissen van vet dat op de as droop en vreselijk stonk.

Volgens zijn helper lagen er behalve het offerdier ook lichaams¬delen van een mens op het altaar, die daar waren achtergelaten door honden en aasgieren.

En toen had Teiresias alles begrepen. De altaren in Thebe waren besmet met aas dat kwam van het dode lichaam van Oidipous' zoon Polyneikes.
De vogels hadden zijn bloed gedronken en waren buiten zinnen geraakt.

'Koning Kreon,' zei de ziener, 'de goden zijn razend.
Rampen zullen de stad treffen,
en u, die Polyneikes geen graf gunde
maar, wel zijn zuster Antigone levend begraven hebt,
zult door de wraakgodinnen meedogenloos worden achtervolgd.'

'Onzin,' zei Kreon woedend.

Fragment uit: ‘Antigone’ uit De Griekse Tragedies
Naar: Sophokles
Door: Simone Kramer