Koning Odysseus

Tiresias stierf na het drinken van water uit de bedorven bron Tilphussa, waar hij werd gespietst door een pijl van Apollo.
Zijn schaduw daalde af naar de Asphodel Meadows, het eerste niveau van Hades (onderwereld). Na zijn dood werd hij in de onderwereld bezocht door Odysseus aan wie hij waardevol advies gaf over de rest van zijn odyssee, zoals hoe voorbij Scylla en Charybdis te komen . Hij gaf hem zelfs advies waar hij het vee van Helios op Thrinacia niet mocht eten (advies dat de mannen van Odysseus niet volgden, waardoor ze tijdens een storm werden gedood door de bliksems van Zeus).

Tiresias help mij, hoe kom ik weer thuis!

En daar verscheen hij, de schim van Teiresias, ziener uit Thebe, 90
gouden staf in de hand. Hij wist wie ik was en hij zei me:
"Zeusverwante Laërteszoon, man van de listen, Odysseus,
waarom, rampzalig schepsel, verlaat je het licht van de zon om
in dit ijzingwekkende oord naar de doden te kijken?

Ga eens wat weg van die kuil, en hou je zwaard even bij je, 95
dan kan ik bloed drinken om je een feilloos orakel te geven,"
zei hij. Ik stak mijn zwaard met het zilverbeslag in de schede.
En toen Teiresias van het donkere bloed had gedronken,
sprak de onfeilbare blinde ziener mij aan met de woorden:

"Jij vraagt een zoete thuisreis, onverschrokken Odysseus, 100
maar een god zal hem bitter voor je maken, omdat je
niet kunt ontkomen aan Poseidon, de Aardschokker, die je
haat omdat door jou een zoon van hem blind is geworden.

Evengoed kun je nog thuiskomen, al zul je vreselijk lijden,
mits je jezelf, en je hele bemanning goed in de hand houdt. 105
Als je steviggebouwde schip bij Thrinákia aankomt,
zul je daar koeien en weldoorvoede schapen zien grazen
van de god Helios, hij die alles kan zien en kan horen.

Als je die lopen laat met het oog op je thuisreis, dan zou je
Ithaka na de nodige rampen nog kunnen bereiken, 110
maar ik voorspel je, Odysseus, als je die dieren een háár krenkt
is het gebeurd met je schip en met je hele bemanning!

Mocht je jezelf nog weten te redden, dan kom je pas laat en
op een beroerde manier naar huis: op het schip van een ander
nadat je al je metgezellen zult hebben verloren. 115

Verder vind je thuis alleen maar ellende: verwaten
vorsten die je vermogen verbrassen terwijl ze als vrijers
van je verheven vrouw intussen bruidsschatten bieden.

Maar daar laat je die lui wel voor boeten wanneer je weer thuis bent.
En als je eenmaal de vrijers in je paleis hebt gedood met 120
list en laag of open en bloot met het vlijmscherpe brons, dan
moet je opnieuw, met een roeiriem die goed in de hand ligt, op reis gaan,
tot je bij mensen komt die de zee niet kennen, geen zout doen
in wat ze eten, en die van schepen met purperen wangen
of van sierlijke riemen, de vleugels van schepen, niets weten. 125

En ik vertel je een duidelijk teken, je kunt het niet missen:
als een andere reiziger, die je tegenkomt, opmerkt
dat je een wanschop meedraagt over je glanzende schouder,
plant dan daar je handzame roeiriem meteen in de aarde
en breng volmaakte offers aan de heerser Poseidon: 130
zoals een ram, een stier en een zwijn dat al zeugen gedekt heeft.

Ga weer terug naar je huis en breng ook nog heilige offers
thuis aan de goden die de brede hemel bewonen,
dus op het rijtje af aan alle onsterflijke goden.

Dan zal de dood voor jou niet op zee komen, jij krijgt een zachte 135
dood, die je na een gezegende oude dag pas te midden
van je welvarende volk treft. Zo en niet anders gebeurt het,"
zei hij, en ik antwoordde hem terwijl ik hem aansprak:

'Zo is, Teiresias, dus de draad door de goden gesponnen.'

Uit: Odysseia Boek 11 regels 90 - 139
Door: Homeros (ca 800 v.Chr.)
Vertaald door: Imme Dros